Latest Audio :
Recent Movies

TAFSIR AL MUYASSAR AN NAAS

Image result for tafsir muyassar

(1) "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,'
Katakanlah wahai Rasul, "Aku berlindung dan bernaung kepada Tuhannya manusia Yang Mahakuasa untuk menolak keburukan was-was.
(2) 'Raja manusia,'
Raja manusia yang bertindak terhadap segala urusan mereka, Mahakaya, tidak membutuhkan mereka.
(3) 'Sembahan manusia,'
Tuhan sembahan manusia yang tidak ada sesembahan yang haq kecuali Dia.
(4) 'dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,'
Dari gangguan setan yang berbisik menggoda saat lalai dan lari menjauh saat berdzikir (mengingat dan menyebut) Allah.
(5) 'yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,'
Yang meniupkan keburukan dan keragu-raguan dalam jiwa manusia."
(6) 'dari (setan) jin dan (setan) manusia'"
Dari setan-setan jin dan manusia.

TAFSIR AL MUYASSAR AL FALAQ

Image result for tafsir muyassar

(1) "Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Shubuh (fajar),'
Katakanlah wahai Rasul, "Aku berlindung dan bernaung kepada Tuhan Yang menguasai al-Falaq, yaitu waktu Shubuh,
(2) 'dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan,'
dari keburukan seluruh makhluk dan gangguan mereka.
(3) ’dan dari kejahatan malam, apabila telah gelap gulita,'
Juga dari keburukan malam yang sangat gelap manakala ia datang dan menyebar, berikut keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan yang ada padanya.
(4) ’dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya),'
Juga dari keburukan wanita-wanita penyihir yang meniup dalam simpul-simpul yang mereka jalin dengan tujuan menyihir.
(5) ’dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki'."
Juga dari keburukan orang hasad pembenci manusia manakala dia iri kepada mereka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dia ingin agar nikmat-nikmat itu hilang dari mereka dan ingin menimpakan gangguan kepada mereka."

TAFSIR AL MUYASSAR AL IKHLASH

Image result for tafsir muyassar

(1) "Katakanlah, 'Dia-lah Allah Yang Maha Esa.'
Katakanlah wahai Rasul, "Dia-lah Allah Pemilik tunggal uluhiyah dan rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat; tidak seorang pun yang bersekutu denganNya padanya.
(2) 'Allah tempat meminta segala sesuatu.'
Allah Yang sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan dan keutamaan serta keagungan, Yang dituju oleh para makhluk dalam memenuhi segala hajat kebutuhan dan keinginan.
(3) 'Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.'
Dia tidak punya anak, tidak juga bapak, dan tidak juga istri.
(4) ’Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia'."
Dia tidak punya tandingan dan padanan dari makhlukNya, tidak dalam nama-namaNya, tidak dalam sifat-sifatNya, tidak pula dalam perbuatan-perbuatanNya. Mahabanyak kebaikanNya, Mahatinggi, dan Maha Qudus Dia."

TAFSIR AL MUYASSAR AL LAHAB

Image result for tafsir muyassar

(1) "Binasalah kedua tangan Abu Lahab1110 dan benar-benar binasa dia!"
Merugilah kedua tangan Abu Lahab dan sengsara, karena dia telah menyakiti Rasulullah Muhammad . Sungguh kerugian Abu Lahab telah terwujud.

[1110] Yakni, Abu Lahab sendiri.
(2) "Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan"
Harta dan anaknya tidak berguna baginya, keduanya tidak melindunginya dari azab Allah sedikit pun bila ia turun kepadanya.
(3-4) "Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak (neraka). Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)."
Dia akan masuk api Neraka Jahanam yang menyala-nyala, begitu juga istrinya yang membawa duri-duri lalu meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Rasulullah untuk menyakiti beliau.
(5) "Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal."
Di leher istrinya ada tali yang kuat dari sabut yang kasar dan keras, dia diangkat dengannya di dalam api Neraka Jahanam, kemudian dilemparkan ke bawahnya.

TAFSIR AL MUYASSAR AN NASHR

Image result for tafsir muyassar

(1) "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,"
Bila kemenangan atas orang-orang kafir Quraisy telah terwujud bagimu, wahai Rasul, dan penaklukan kota Makkah telah terlaksana,
(2) "dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,"
dan kamu menyaksikan orang-orang dalam jumlah besar masuk Islam secara berkelompok-kelompok,
(3) "maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadaNya, Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat"
bila semua itu terjadi, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak bertasbih dengan memujiNya, dan memperbanyak istighfar kepadaNya, sesungguhnya Dia melimpahkan ampunanNya kepada orang-orang yang bertasbih dan beristighfar, Dia mengampuni mereka, menyayangi mereka dan menerima taubat mereka.

TAFSIR AL MUYASSAR AL KAFIRUN

Image result for tafsir muyassar

(1) "Katakanlah, 'Wahai orang-orang kafir!"
Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan RasulNya, "Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah,
(2) 'Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah.'
aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan sembahan-sembahan yang palsu.
(3) 'dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah,'
Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah yang Maha Esa, Dia adalah Tuhan alam semesta Yang hanya Dia semata yang berhak disembah.
(4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah,'
Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang batil.
(5) 'dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah'
Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah." Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik tertentu yang Allah telah mengetahui bahwa mereka tidak akan beriman selamanya.
(6) "Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku'."
Bagi kalian agama kalian yang kalian bersikukuh mempertahankannya, dan bagiku agamaku yang aku tidak akan mencari selainnya.

TAFSIR AL MUYASSAR AL KAUTSAR

Image result for tafsir muyassar
(1) "Sesungguhnya Kami telah memberimu (Muhammad, nikmat yang banyak di dunia dan) sungai al-Kautsar (di surga) "
Sesungguhnya Kami memberimu, wahai Nabi, kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, di antaranya adalah sungai al-Kautsar di surga yang kedua sisinya adalah tenda mutiara yang berongga dan tanahnya adalah kesturi.
(2) "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)"
Maka ikhlaskanlah shalatmu seluruhnya hanya untuk Tuhanmu, dan sembelihlah untukNya dan dengan NamaNya semata.
(3) "Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus (dari rahmat Allah)"
Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang kamu bawa, yaitu hidayah dan cahaya, adalah orang yang tidak meninggalkan jejak kebaikan, terputus dari segala kebaikan.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Pusat Kajian Sunnah - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger